Zasedání svazku v Jiřetíně pod Jedlovou - 17.12.2015

14.12.2015 08:15

Hlavním bodem programu bude návrh rozpočtu na rok 2016, rozpočtová změna č. 1 a darovací smlouva. Více v pozvánce. Pozvánka SoT 17-12-2015.docx (20526)